jamarels.com

Ulike typer software og verktøy

Ulike typer software og verktøy

For å kunne designe for verdensveven, må man ta i bruk ulike typer software og verktøy. Dette er programmer som tillater deg å lage nettsider som inneholder både tekst, bilder og designelementer. Det finnes mange ulike typer software til disse…